Konektory, Prepojovacie

Konektor, všeobecne sa odkazuje na elektrický konektor.